ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์เพ็ญ ดำคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2560,09:54  อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประกอบอาหาร ประเภทนักเรียนเรียนร่วม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ระดับภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รายละเอียดผลงาน
การแข่งขันประกอบอาหาร ประเภทนักเรียนเรียนร่วม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ระดับภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  สนามแข่งขัน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2560,09:54   อ่าน 94 ครั้ง