ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นาวสาวฮูดา ล่าเหม
พนักงานราชการ

นางสาวรอฮานา มะแซ
ครูพี่เลี้ยงเด็ก 3 ขวบ