ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกม้า
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 90130
เว็บไซด์:www.thaischool.in.th/bankogma/
โทร...074-300209
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3