ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก และต้อนรับปีใหม่ 2561
เชิญร่วมงานวันเด็กและรับปีใหม่ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ การแสดงของนักเรียน เกมสันทนาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่าพลาดโอกาสทอง ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
26 ธ.ค. 57 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนร่วมกับกรรมการสถานศึกษาเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีรางวัลหางบัตร แลกเปลี่ยนของขวัญ อาหารฟรี
ตามสบาย ฝ่ายกิจกรรมวันสำคัญ
13 พ.ย. 57 ผู้อำนวยการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคลอด  มารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ชุดสุภาพ ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกม้า
27 มี.ค. 57 ถึง 01 มี.ค. 57 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี เครือข่ายมัชฌิมา ที่โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
04 ส.ค. 56 รณรงค์เลือกตั้ง นายก อบจ.สงขลา
คณะกรรมการนักเรียนเดินเคาะประตูบ้านเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
ชุดเสื้อสีน้ำเงิน กางเกงวอมส์ คณะกรรมการนักเรียน
20 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านโคกม้า อ.จะนะ
ชมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน  2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกม้า
ชุดกีฬา ชุดเชียร์ เสื้อตามสี คือ น้ำเงิน และเหลือง กิจกรรมนักเรียน
17 มิ.ย. 56 ประชุมบุคลากร
ประชุมบุคลาการทางการศึกษาเครือข่ายอำเภอจะนะ จำนวน 765 คน เริ่มเวลา 08.30 น.
ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนา
สุภาพ บุคลากร
16 มิ.ย. 56 แข่งขันวาดภาพระบายสี
นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี ที่ ห้องสมุดชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านบ่อต้นแซะ ต.บ้านนา จำนวน 10 คน
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
30 พ.ค. 56 กิจกรรมไหว้ครู
เชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านโคกม้า / แต่งกายชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป กิจกรรมวันสำคัญ
24 พ.ค. 56 ไปวัดวันวิสาขบูชา
เชิญชวนพุทธศาสนิกชน นำอาหารไปถวายพระภิกษุและรับศีลฟังธรรมที่วัด กลางคืนไปฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
ตามประเพณีนิยม ฝ่ายบุคลากร
15 พ.ค. 56 การเปิดเรียน
วันที่  15  พฤษภาคม  2556  เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านโคกม้า/แต่งกายแบบปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน บริหารทั่วไป,วิชาการ
14 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 14  พฤษภาคม  2556  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทุกชั้น จ่ายเงินค่าเสื้อผ้านักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียน
โรงเรียนบ้านโคกม้า แต่งกายชุดสุภาพ บริหารทั่วไป,บริหารงบประมาณ,วิชาการ
28 ธ.ค. 55 กิจกรรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกม้า ประชุมตกลงจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28  ธันวาคม  2555  ณ ลานเพลินหน้าอาคารเรียน 5  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ  และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
โรงเรียนรับการประเมิน จาก สมศ. ฝ่ายงานบุคลากร
25 ธ.ค. 55 ถึง 27 ธ.ค. 55 โรงเรียนรับการประเมิน จาก สมศ.
โรงเรียนบ้านโคกม้ารับการประเมิน จาก สมศ. ระหว่างวันที่ 25-27  ธันวาคม  2555
ปกติปฏิบัติราชการ ฝ่ายบุคลากร
16 พ.ย. 55 บุคลากรทัศนศึกษาดูงาน จ.พัทลุง
บุคลากรทัศนศึกษาดูงาน จ.พัทลุง ที่โรงเรียนบ้านเกาะเสื่อ ร่วมกับโรงเรียนบ้านโหนด โรงเรียนวัดนาปรือ โรงเรียนบ้านท่าหมาก  จำนวน 40  คน
สุภาพ งานบุคลากร
11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันที่ 11  ตุลาคม   2555  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2555  เป็นเวลา  20 วัน  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่  1  พฤศจิกายน  2555
แผนงานบุคลากร
10 ต.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
เชิญผู้ปกครองเข้าประชุมชั้นเรียน  ในวันพุธที่  10  ตุลาคม  2555  พร้อมรับหลักฐานแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555  เริ่มเวลา  09.00 น.  ผ่านทางระบบ มินิ วีดีโอ คอนเฟอร์เร้นต์
แต่งกายสุภาพ งานวิชาการโรงเรียน
04 ต.ค. 55 ปลูกยางพารา
เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนร่วมปลูกยางพาราที่แปลงยางสาธิต ที่ดินแปลงที่1 ในวันที่  4  ตุลาคม   2555  เริ่มเวลา  08.30 น. เป็นต้นไป
แปลงยางสาธิต โรงเรียนบ้านโคกม้า การแต่งกายตามสบาย งานพัฒนาการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง
17 ส.ค. 55 ถึง 19 ส.ค. 55 ทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นำนักเรียนทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และงานวันเกษตร ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่
แต่งกายชุดสุภาพ งานวิชาการโรงเรียนบ้านโคกม้า
07 ธ.ค. 54 ถึง 08 ธ.ค. 54 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกม้าไปร่วมแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ในงานหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดชุมพร
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกม้าไปร่วมแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ในงานหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดชุมพร  ระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2554  ผลงานได้รับรางวัลเหรียญเงิน
กลุ่มงานวิชาการ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 พ.ย. 54 โครงารธนาคารขยะ
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์รปครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำเป็นธนาคารขยะเเพื่อฝึกนักเรียนให้เป็นคนรู้จักการเก็บออม และคัดแยกขยะโดยการสาธิตของนายถาวร   วัดฑะทอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ต.ค. 54 ถึง 09 ต.ค. 54 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ล่องแก่ง จ.สตูล
วันที่ 8 - 9 ตุลาคม  2554  ทัศนศึกษาตาม  โครงการขวัญและกำลังใจบุคลากร 
แผนงานบริหารบุคคล  ออกจากโรงเรียน 08.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2554 
กลับวันที่ 9 ตุลาคม  2554  รวมเวลา 2 วัน 1 คืน
ตามสบาย (รองเท้าใช้ผ้าใบหุ้มส้น) แผนงานบุคลากร
24 มิ.ย. 54 ชมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
เชิญชมการแข่งขันกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันศุกร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกม้า
ประเภทกีฬา  วอลเล่ย์บอล  เซปักตะกร้อ  ฟุตบอล  แชร์บอล  ขว้างบอล  วิ่งระยะสั้น 
 วิ่งระยะยาวชมขบวนพาเหรด  และกีฬาพื้นบ้าน 
โรงเรียนบ้านโคกม้า แต่งกายชุดวอมล์ งานกิจกรรมนักเรียน
17 มิ.ย. 54 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาในอนาคต  และผู้ปกครองพบปะเสวนาร่วมกับครูประจำชั้น ประจำวิชา  เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษา ให้ได้ตามเป้าหมายของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับชาติ
โรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกม้า/แต่งกายตามสากลนิยม งานสัมพันธ์ชุมชน
19 พ.ค. 54 ถึง 20 พ.ค. 54 ค่ายคุณธรรม
ผู้นำนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอจะนะ  จำนวน  51  โรง เข้าค่ายคุณธรรม
วันที่  19 - 20 พฤษภาคม  2554  ณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
แบบฟอร์มของค่ายคุณธรรม (เครือข่ายอำเภอจะนะ) สพป.สข.3
12 พ.ค. 54 กำหนดวันเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนบ้านโคกม้า กำหนดวันเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

วันที่ ๑๒  เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านโคกม้า/แต่งกายชุดนักเรียน แผนงานวิชาการโรงเรียน
08 เม.ย. 54 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 8 เมษายน  2554  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กลุ่มสาระภาษาไทย  เข้าร่วมประชุมที่  หอประชุมโรงเรียนบ้านนา   เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
แต่งกายสุภาพ สากลนิยม แผนงานบุคลากร
31 มี.ค. 54 วันสุดท้ายการเรียนการสอน ปี กศ. 2553
วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2554   วันสุดท้ายการเรียนการสอน ปี กศ. 2553  นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2 รับหลักฐานแสดงผลการเรียนปีการศึกษา 2553 เวลา 10.00 น.
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน แผนงานวิชาการโรงเรียน
28 มี.ค. 54 กิจกรรมวิชาการ สานสัมพันธ์ วันอำลา
กิจกรรมวิชาการ  สานสัมพันธ์ วันอำลา  กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6 และการแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงของนักเรียน  การเล่นกีฬาพื้นบ้าน  อาหารพื้นเมือง
โรงเรียนบ้านโคกม้า  แต่งกายตามสบาย แผนงาบริหารทั่วไป แผนงานวิชาการ แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
23 มี.ค. 54 ถึง 25 มี.ค. 54 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
วันที่ 23 มีนาคม ถึง 25  มีนาคม  2554  สองสมาน โรงเรียนบ้านโคกม้าและโรงเรียนบ้านทรายขาว นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่
เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องแบบเนตรนารี แผนงานวิชาการ
17 มี.ค. 54 เข้าค่ายคุณธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-6
วันที่ 17  มีนาคม  2554  เข้าค่ายคุณธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-6 เดินทางไกล  ใช้เวลา 1 วัน เส้นทางหมูที่ 2  หมู่ที่ 5   หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านนา  อำเภอจะนะ  ระยะทาง 3.5  กิโลเมตร
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี แผนงานวิชาการโรงเรียน
14 มี.ค. 54 ถึง 17 มี.ค. 54 สอบปลายภาค ปลายปี
วันที่ 14  มีนาคม  2554 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2544 สอบปลายภาค ปลายปี นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) และช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ชุดแบบฟอร์มนักเรียน งานวิชาการโรงเรียนบ้านโคกม้า
02 มี.ค. 54 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5 เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านโคกม้า การแต่งกาย ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษา งานวิชาการโรงเรียน
02 มี.ค. 54 ถึง 03 มี.ค. 54 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  ปีการศึกษา 2553 ดำเนินการประเมินผลสัมฤธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
ในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกม้า การแต่งกาย ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษา งานวิชาการโรงเรียน
23 ก.พ. 54 ถึง 24 ก.พ. 54 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ( NT) ปีการศึกษา 2553
ทำการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนทุกคน
โรงเรียนบ้านโคกม้า การแต่งกาย ตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา งานวิชาการโรงเรียน
17 ก.พ. 54 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 3

สวนสาธารณะหาดใหญ่,อาฟาเรียม สงขลา,สวนสัตว์สงขลา แผนงานวิชาการ
01 ก.พ. 54 สอบ O-net ชั้น ป.๖
ให้นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนบ้านโคกม้าเวลา  07.00 น.  รถจะมารับไปสนามสอบ
สถานที่สอบ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา แต่งกายชุดนักเรียน แผนงานวิชาการโรงเรียนบ้านโคกม้า
05 ธ.ค. 53 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
      เวลา ๐๘.๐๐ น.ครูนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔-๖ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  กิจกรรมปล่อยพันธ์ปลา  ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสันทนาการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
      นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ป.๓ ทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพัฒนาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา (มัสยิด) บริเวณโรงเรียน  สองข้างทางถนนในหมู่บ้าน
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ครูและตัวแทนนักเรียนนำสิ่งของอุปโภค บริโภคบริจาคให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป  ในหมู่บ้านโคกม้า
โรงเรียนบ้านโคกม้า,สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สวนสันทนาการ อบต.บ้านนา,และบ้านเรือนผู้สูงอายุ ๑๕ ครัวเรือน หมู่บ้านโคกม้า ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีชมพู งานสัมพันธ์ชุมชน